Rådgivning til prosjektorientert virksomhet

Gjennomtenkte kontrakter og praktisk rettet juridisk rådgivning både før og under prosjektgjennomføring er sentralt for vellykkede prosjekter.

Vi bistår med juridisk og strategisk rådgivning til prosjektorienterte virksomheter. Med vår brede erfaring og lidenskap for prosjekter ønsker vi virkelig å bidra til at prosjekter blir vellykkede.

Sammen med Metier arbeider vi i tverrfaglige team bestående av ingeniører, økonomer og advokater, noe som gjør oss til et av de bredeste prosjektfaglige miljøene i Norge.

Våre ansatte bistår virksomheter fra både privat og offentlig sektor, innen bl.a. helse, bygg- og anlegg, justis, bank- og finans, samferdsel, industri og energi. Vi støtter våre kunder både før og under prosjektgjennomføringen og sammen bidrar vi til bedre og mer vellykkede prosjekter.

Tidligfase

 • Rådgivning i valg av kontrakts- og entreprisemodeller
 • Utarbeidelse av kontraktstrategier
 • Markedsundersøkelser
 • Benchmarking
 • Kvalitetssikring
 • Usikkerhetsanalyser

Kontraktsprosessen

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
 • Tildeling av kontrakt og evt. klagebehandling
 • Kontraktsforhandlinger og inngåelse av kontrakt
 • Kontraktsutforming – Rådgivnings- og prosjekteringskontrakter, totalentreprisekontrakter, samspillskontrakter og EPC-kontrakter

Tilbuds- og anskaffelsesprosesser

 • Evaluering av tilbud
 • Kontraheringer
 • Kontraktsforhandlinger

Gjennomføring

 

 • Kontraktsstyring- og oppfølgning
 • Claim Management
 • Dokumentasjon
 • Løpende strategisk og juridisk bistand
 • Forhandlinger

Avslutning

 

 • Sluttoppgjør
 • Forhandlinger
 • Megling
 • Tvisteløsning

Strategisk rådgivning

I tillegg til å yte løpende juridisk bistand i prosjektgjennomføringen, ønsker vi å være en strategisk rådgiver i tidlig fase, slik at vi kan bidra til at prosjektene gjennomføres effektivt og med færrest mulig konflikter. Vi har bred erfaring med strategiprosesser, og sammen med Metier har vi utarbeidet en egen metodikk for utarbeidelse og gjennomføring av kontraktstrategi.

Vi bistår også med gjennomføring av markedsundersøkelser og anskaffelsesstrategier som en del av kontraktstrategien.

Konseptutredning og kvalitetssikring

Vi har erfaring med konseptutredninger og kvalitetssikring av store prosjekter. De senere årene har vi deltatt i kvalitetsikring av kontraktsstrategier for store offentlige anskaffelser, særlig innenfor forsvarssektoren.

Risikostyring

Risikostyring av den juridiske delen av et prosjekt er et fagområde som stadig er i vekst. Foruten at vi holder kurs i risikostyring, har vi også god erfaring i praktisk risikostyring ved gjennomføring av prosjekter som bidrar til økt kontroll av de risikoer som finnes i prosjekter. For risiko er det alltid, det avgjørende er hvordan denne håndteres.