Kontraktsrådgivning

Gode kontrakter er viktig for effektiv kontraktshåndtering. Metier Legal tilbyr bistand med utforming og oppfølging av kontrakter for virksomheter.

​Våre advokater har bred og praktisk erfaring med alle typer kontrakter og bistår både arkitekter, rådgivere, entreprenører, leverandører og byggherrer innen bygg- og anleggsbransjen og olje og gassektoren. Vårt mål er å sikre skreddersydde, velbalanserte kontrakter med riktig fordeling av risiko, slik at kundene våre lykkes med sine prosjekter.

Vårt samarbeid med Metier har sikret oss solid bransjeforståelse, noe som gjør at vi kan tilby unik strategisk og juridisk kompetanse.  Vi er sterkt involverte i våre klienters prosjekter og tilstreber å finne konstruktive løsninger på alle problemstillinger som måtte dukke opp under prosjektgjennomføringen. Vi ønsker også å være bidragsytere til at uenigheter løses raskt og på lavest mulig nivå, utenfor rettsapparatet.

 

Våre tjenester omfatter følgende:

 •    Valg av kontrakts- og entreprisemodell
 •    Kontraktsutforming
 •    Kontraktstolkning
 •    Konflikthåndtering
 •    Heving
 •    Avbestilling
 •    Kontraktsbrudd

 

Vi yter bistand innenfor følgende kontraktstyper:

 •    Konsulentavtaler
 •    Prosjekteringskontrakter
 •    Rådgiverkontrakter
 •    Totalentreprisekontrakter
 •    Utførelseskontrakter
 •    Samspillskontrakter
 •    OPS-kontrakter
 •    NTK-kontrakter
 •    Standardkontrakter
 •    IT-kontrakter
 •    Intensjonsavtaler
 •    Samarbeidsavtaler
 •    EPCM-kontrakter
 •    EPC-kontrakter