Arbeidsrett

Arbeidsretten handler om mennesker og om god, målrettet ledelse. Metier Legal bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i privat og offentlig sektor i sentrale arbeidsrettslige spørsmål. Vår rådgivning omfatter alle spørsmål som kan dukke opp i arbeidslivet.

Arbeidsretten er et fagområde der det må sjongleres mellom menneskelige interesser og virksomhetens lønnsomhet og økonomi. Ansatte stiller strenge krav til arbeidsgivers opptreden og den ansattes rettigheter og plikter ivaretas best ved etablering av gode systemer og rutiner. Hvordan arbeidsgivere håndterer konflikter på arbeidsplassen kan få store konsekvenser både for den ansatte og virksomhetens omdømme.

Vår erfaring er at konflikter kan unngås dersom man søker juridisk bistand i tide. Vi tilstreber å løse konflikter med minst mulig støy, slik at både virksomheten og den ansatte kan bli enige om en løsning som begge parter kan leve med i ettertid.

 

Våre tjenester omfatter følgende:
 •    Arbeids- og ansettelsesforhold
 •    Arbeidsavtaler og konsulentavtaler
 •    Personalsaker (trakassering, diskriminering og varslingssaker)
 •    Oppsigelser/avskjed
 •    Omstilling og nedbemanning
 •    Sluttavtaler
 •    Omstrukturering, inn- og outsourcing
 •    Oppkjøp, fusjoner og due diligence
 •    Tvisteløsning
 •    Virksomhetsoverdragelser
 •    Konkurranseklausuler