Eiendom

I alle eiendomsprosjekter knytter det seg muligheter og risikoer. Metier Legal bistår både private og offentlige eiendomsaktører i alle trinnene i utviklingsprosessen – fra erverv av tomt til ferdigstillelse og salg av bygget/prosjektet.

Våre advokater bistår med utviklingsprosjekter knyttet til både bolig og næring, offentligrettslige forhold, plan- og bygningsrett, partnerskap/samarbeidsmodeller, leieavtaler og tvisteløsning. Vi bistår eiendomsselskaper, entreprenører og eiendomsutviklere med prosjektgjennomføring som sikrer gir god verdiskapning.

Sammen med Metier har vi opparbeidet oss inngående kunnskap i sentrale strategiske, utviklings- og endringsorienterte temaer og kan støtte ledelsen i enhver virksomhet med å oppnå forretningsmessige mål. Våre tverrfaglige team sikrer effektive prosjektprosesser og høy gjennomføringsevne.

 

Våre tjenester omfatter følgende:
 •    Prosjektstrategier
 •    Konseptvalgutredning
 •    Kvalitetssikringer
 •    Risiko/avkastning
 •    Utarbeidelse av avtaleverk
 •    Vurdering av kontraktsrettslige spørsmål
 •    Tomtefeste
 •    Servitutter
 •    Entreprise
 •    Forhandlinger
 •    Kjøp og salg av fast eiendom
 •    Tvisteløsning
 •    Usikkerhetsanalyser
 •    Reforhandling av leiekontrakter
 •    Plan- og bygningsrett