Vår kompetanse

Våre advokater har bred kompetanse innenfor følgende fagområder:

Prosjektorientert virksomhet

Kontraktsrådgivning

Offentlige anskaffelser

Kurs

Fast eiendoms rettsforhold

Generell selskapsrett

Arbeidsrett

Tvisteløsning og prosedyre

Om oss

Metier Legal bistår med tjenester innen rådgivning til prosjektorientert virksomhet. I tillegg tilbyr vi tjenester innen kontraktsrådgivning, offentlig anskaffelser, fast eiendoms rettsforhold, generell selskapsrett, arbeidsrett, forhandlinger og tvisteløsning

Vi tilbyr også kurs innen forhandlingsteknikk, kontraktsstyring, kontraktsstandarder innenfor bygg – og anlegg, samspill og offentlige anskaffelser.

Metier

Vi har et tett samarbeid med et av Norges største konsulentselskaper, Metier AS. Sammen utgjør vi et tverrfaglig miljø bestående av blant annet advokater, ingeniører og økonomer og vi er et av Norges sterkeste fagmiljø innen prosjektfaget.

Metier sine kunder omfatter foretak innen bygg- og anlegg, olje og gass, helsesektoren, samferdsel, IKT, digitalisering og leverandører.